Elide Fire je najjednoduchšie a najefektívnejšie automatické hasiace zariadenie, ktorým môžete znížiť riziko vzniku požiaru a zároveň vzniknutému požiaru účinne čeliť.

btn-brozura

Elide Fire je plne automatické hasiace zariadenie.

Elide Fire sa v horúcich chvíľach jednoducho hodí smerom k ohnisku požiaru.

Elide Fire sa pri kontakte s otvoreným ohňom samo aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.

Elide Fire má garantovanú použiteľnosť min. 5 rokov bez kontrol a revízií.

Je čas byť zodpovedný k sebe i k životu!
Naša spoločnosť a automatické hasiace zariadenie Elide Fire vám dáva šancu na záchranu života.