Certifikáty

Elide Fire je chránené národnými a medzinárodnými patentmi a úspešne sa uplatňuje na trhoch vo viac ako 40 krajinách.    

EC CERTIFIKATE OF TYPE according to Directive 2007/23/EC, No. PA 1395 – 0128/2010

Protokol o skúške trieda A – č. 33-A/OVP/2011 vydaný MV SR, Požiarnotechnický a expertízny ústav

Protokol o skúške trieda B – č. 33-B/OVP/2011 vydaný MV SR, Požiarnotechnický a expertízny ústav