Redizajn hasiacich zariadení práškové ABC Furex770

 

 

 

 

 

 

Výrobca v novom roku zrealizoval redizajn hasiacich gúľ Furex770 a prispôsobil názov výrobku a hlavne návod v Slovenskom, Českom a Anglickom jazyku priamo na výrobok.

Hasiace zariadenie práškové je už vákuovo balené, takže je možné ho umiestňovať aj do vlhkých priestorov. Vákuovým balením sa garantuje životnosť tovaru až na desať rokov.

Tovar bude dodávaný bez kartónovej krabice pre priame použite v záujmovom priestore. Čas reakcie hasiaceho zariadenia pri požiari sa pri vakuovom balení predlžuje o 0,4s. Účinnosť zostáva nezmenená.

Elide Fire

Výrobca pri vákuovom balení predlžuje minimálnu trvanlivosť až na desať rokov

Ak sú dodržané všetky zásady o bezpečnom používaní, údržbe a skladovaní výrobku obsiahnuté
v návode, záručná doba výrobku t.j. minimálna trvanlivosť je minimálne 6 rokov – bez vákuového balenia.
Výrobca garantuje zhodu zariadenia s uvedenými technickými charakteristikami pri dodržaní podmienok použitia spotrebiteľom, prepravy a skladovania.

Výrobca doporučuje progresívne balenie vo vákuovom balení.


 

 

Elide Fire

Elide Fire

Elide Fire

Elide Fire

Elide Fire

Elide Fire

Hasiaci prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak potrebujete klasické balenie v krabici: